Claudio Aita al torne te sô Buie

La Associazion Culturâl “el tomât” di Buie e organize te biblioteche di Sant Stiefin di Buie, vinars ai 17 di Avrîl dal 2015 aes 20,30, un incuintri cun Claudio Aita. Furlan fi di emigrants, nassût in Svuizare e vivût tra Buie e la Toscane dulà che si è laureât e al è a stâ cumò, Aita al ilustrarà in anteprime nazionâl il so ultin lavôr “La citât dal mâl”, un romanç che nus ufrìs une imagjin inedite e preocupante de capitâl toscane Florence. E sarà une ocasion par cjatâlu e par scoltâ de sô vôs il percors di vite che lu à puartât dai magazens di une industrie di Buie al vertiç di une piçule, ma prestigjose, cjase editore intal cjamp dai bens culturâi e dopo ancjemò a scuvierzisi scritôr bon di spaziâ dai temis dal rapuart fra cusine e religjon ai thriller di gjavâ il flât.
Espert di Storie de Glesie e Storie medievâl, musicist, scritôr e editôr intal setôr dal restaur, de art e dai bens culturâi, Aita al è diretôr responsabil di Kermes, la riviste dal restaur. Cun Nardini Editôr al à publicât doi tescj di sucès sui rapuarts fra religjon e culture alimentâr. Intai ultins agns si è proponût tant che autôr di thriller di ambientazion storiche e contemporanie.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *